Göç ve mücadele

Uçsuz bucaksız bozkırlardan yola çıkıp
Oba oba ,akın akın
Yılmadan yitmeden yol alıp
Dağlar ,tepeler, ovalar geçip
Uçsuz bucaksız uğraş sonun da
Anadolu’ya konduk
Gelirken
Özümüzü yollarda
Pare pare düşürüp
Yolumuzu ,töremizi unutanlardan olmadık
Nice zahmetler çektik
Nice ağalar, paşalar, devletlüler
Gelip geçti
Nice fermanlar nice zulümler
Gördük geçirdik
Gün geldi
Aç susuz biçare kalıpta.
Can verdik , ser verdik
Özümüzü , töremizi ,yolumuzu vermedik
Nice kıyımlar nice kıyamlar yaşadık
Ateş olup yandık
Kor olup küle döndük
Küllerimizden doğup yine yandık
Ferman üstüne ferman aldık
Nice fermanlar zay oldu
Nice fetvaları veren
Din yobazları yok oldu
O fetvalara damga vuran
Ferman eden devletlü hükümdarlar
Yitip gitti
Onlar yok oldu
Tahtları devletleri yıkılıp gitti
Biz yıkılmadık
Onca zorluklarda
Özü kuvvetli inançlı olan bizlerdik
Bizi biçare sananlar nede zayıftılar
Töresine , yoluna ihanet edip
Çıkar için aslını inkar edip unutanlar
Bir saman alevi gibi
Yanıp yok oldular
Bizde küllerimizden kıvılcımlanıp
Yeniden yandık
Bir adımız horasan erenleri
Anadolu da olduk Rum erenleri
Kah ahi olduk
Kah göçebe Türkmen
Kah Kızılbaş denildi adımıza
Zaman geldi.
Bektaşi olduk tekkelerde
Derviş gibi itikat eyledik
Zamanı geldi isyan eyledik
Eğilmedik ,bükülmedik
Yiğitlik ,erlik mayamız oldu
Adımız yankılandı dağlarda ,ovalarda
Dadaloğlu, pir sultan olup çağladık
Zaman herkesi yendi bitirdi
Bize gücü yetmedi
Yola çıktığımızda neysek
Çok değişmedik
Elhamdülillah
Özümüzü ,sazımızı ,töremizi ,yolumuz
Temelden yıkılmadan
Bu günlere geldik
Döneklerden olmadan
Adımızı bir eyledik
Bu zamanda kendimize alevi dedik
Dedikte iyi eyledik
Bizi bu günlere getiren
Cümle pirlere
Yolda yitenler
Özünü, serini koyanlara
Yola sürek olanlara
Nice isimsiz kahramanlara
Dua edip niyaz eyleyip
Dedik gerçeğin demine hu