Hakk sırrını

Hakk sırrını aşikar eylemek istedi
Yarattı insanı ruha üfledi
Ateş olup yandı hala sönmedi
Gör bak kıvılcım orda ,harla yanar

Aleme inen hakkın evi çoktur
Bakar kimi kirli , kimisi paktır
Pak olan gönülde yaşayan haktır
Gör paklan ,konaklamak isteyen var

Hakkın hakikat aynasıdır insan
Gerçeği yitip ,başka yola kanan
Bundan gerisi hep yalandır inan
Gör bak aleme türlü türlü yol var

Hakkı bulmak istersen kendini bul
İnsandan insana olur mu hiç kul
Sen hakkın cevheri ,olur mu hiç pul
Gör cevherin işledikçe ışıldar

Acemiyem eğilip bükülmeyiz
Hakk özümüzü boyun eydirmeyiz
Haktan başkasına mihnet etmeyiz
Rızkımızı haktan talep eyleriz
Gör bak çalış rızkı veren Hüda’dır