Yine yalnızlığın

Yine yalnızlığın sarhoşluğunda
İçtim de bulamadım yine seni
Çok dolaştım muhabbetin bağında
Seslendim bulamadım yine seni

Aman amandır , halim yamandır
Dert üstü dert bana geri kalandır

Ey gönül niye çektirirsin cefan
Bir yolcuk gülüver sürem sefan
Arasan da bir yol daha bulaman
Aradım bulamadım yine seni

Aman amandır , halim yamandır
Dert üstü dert bana geri kalandır

Yokmuş gibi geçti gençlik çağında
Çiçek açtı ,soldu gönül bağında
Karların hiç erimedi dağında
Ektimde biçemedim yine seni

Aman amandır , halim yamandır
Dert üstü dert bana geri kalandır

Nice seneler dolaştım yanında
Ah dediğinde yetiştim anında
Niye gelmez oldun gönül ahım da
Bağırdım bulamadım yine seni

Aman amandır , halim yamandır
Dert üstü dert bana geri kalandır

Acemi’yem der çıkar dünyasıdır
Gönül bile bir hicran yarasıdır
İşi bitinceye kadar yarendir
Sana senin gönlün bile düşmandır
Yalanda olsa bulamadım seni

Aman amandır , halim yamandır
Dert üstü dert bana geri kalandır