Uncategorized

Korkutarak vaaz eyleme ey tanrı

Korkutarak vaaz eyleme ey tanrı
Biz senin cennetine tapar değiliz
Sevgi ile muhabbet eyle ey tanrı
Biz senin şeytanını sever değiliz

Sevgidir dinimiz , çıkarcı değiliz
Sevgiden başka şeye tapar değiliz
Aşksız tanrıya bile biat etmeyiz
Korkutup verdiğin cennet senin olsun

İnsanız insana insanca bakarız
Kem insanlarda bile cevher ararız
Tanrıyı da insan özünde ararız
Ne gökte , ne yedi kat arşı alada

İnsanca yaşar insan gibi ölürüz
İnsanlık onuruna sahip çıkarız
Özü pişirip kamil insan oluruz
Var git gerisini sen düşün ey tanrı

Biz mana ilminde kitaba kanarız
Tanrıyı bile sevgi ile anarız
Akla uygun olmayana inanmayız
akıl gönülle veririz biz ikrarı

Acemi ozanım cennete tapanlar
Cehennemden korkupta iman edenler
Karşılıksız tanrıya inanmayanlar
Rüşvet yoksa tanrıyı unutacaklar
Böyle nice kulların vardır ey tanrı