Uncategorized

Tanrı tanrı dedikleri

Tanrı tanrı dedikleri bu ise
Bu egemen zalimin tanrısıdır
Gerçek hakikat tanrısı bu ise
Yoksul , garibin tanrısı nerdedir

Ebu cehilli arama uzakta
Dön bak çevrene hala yaşamakta
Süfyan öldü, muaviye o tahta
Muaviyeden mirastır yezitler

bitmedi hala savaşta yezitler
Yenilip içten fetihe geçtiler
Kinlerini yemin diye içtiler
Cehaletle başa geldi yezitler

Hakkın kelamını okumaz isen
Gerçeğin farkına varamaz isen
Okur , öz dilinde anlamaz isen
Zengin tanrısı zalim başa gelir

Tanrı aklını niye verdi sana
Kul ol diye mi birkaç düzenbaza
Aklına ters gelenleri sorgula
O Aklını kullan olma maskara

İletişim çağında bahanen yok
Aklını kullanman için imkan çok
Gerçeği ulaşamazsan cezan çok
Uyan aç gözünü de gerçeği gör

Acemi ozan bu çağda cehalet
Başa taş düşmediğine dua et
Bir aç gönlünü gerçeği idrak et
Nasıl tanrı istiyorsan davet et
Tanrıda , ibliste seni bekliyor