Uncategorized

Korkutarak vaaz eyleme ey tanrı

Korkutarak vaaz eyleme ey tanrı Biz senin cennetine tapar değiliz Sevgi ile muhabbet eyle ey tanrı Biz senin şeytanını sever değiliz Sevgidir dinimiz , çıkarcı değiliz Sevgiden başka şeye tapar değiliz Aşksız tanrıya bile biat etmeyiz Korkutup verdiğin cennet senin olsun İnsanız insana insanca bakarız Kem insanlarda bile cevher ararız Tanrıyı da insan özünde ararız […]

Uncategorized

Tanrı tanrı dedikleri

Tanrı tanrı dedikleri bu ise Bu egemen zalimin tanrısıdır Gerçek hakikat tanrısı bu ise Yoksul , garibin tanrısı nerdedir Ebu cehilli arama uzakta Dön bak çevrene hala yaşamakta Süfyan öldü, muaviye o tahta Muaviyeden mirastır yezitler bitmedi hala savaşta yezitler Yenilip içten fetihe geçtiler Kinlerini yemin diye içtiler Cehaletle başa geldi yezitler Hakkın kelamını okumaz […]